Formosa Hà Tĩnh Steel hoàn thiện sau sự cố ô nhiễm 3 năm trước

Đã hơn 3 năm kể từ ngày xảy ra sự cố môi trường do Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh (FHS) gây ra. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tuần trước đã xác nhận rằng FHS cuối cùng đã đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước thải.

Thứ trưởng- Ông Võ Tuấn Nhân cho biết FHS đã khắc phục hầu hết các vi phạm môi trường, hoàn thành việc cải thiện hệ thống xử lý nước thải và thay đổi công nghệ làm khô bằng than cốc thay vì làm ướt.

Theo một báo cáo giám sát kể từ tháng 7/ 2016, lượng khí thải của FHS đã đủ tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn của Việt Nam và dần dần đạt được yêu cầu của một quốc gia phát triển trên thế giới.

Nguồn tin: Satthep.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *