Dự án

Công trình dự án nhiệt điện Thái Bình 1

Công trình nhiệt điện Thái Bình là sự đánh dấu phát triển của ngành công nghiệp nhiệt điện quốc gia. Với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 26.5 nghìn tỷ dồng với nguồn cung vốn vay ODA của Nhật Bản là 85%, còn lại 15% vốn ứng nội địa của tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 gồm 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt là 600MW, sản lượng điện phát hàng năm là 3,6 tỷ kWh, được xây dựng trên…

Xem thêm