Thông tin mới về mặt hàng thép

Ống măng sông 59,9 và 113,5 đặt theo kích thước

Ống măng sông thép 59,9 và 113,5 mm là phụ kiện dùng để kết nối ống thép loại có đường kính lần lượt là 59,5 và 113,5 nó được sử dụng trong rất nhiều công trình yêu cầu có kích thước đường ống dài. Như hệ thống đường dẫn nước, dẫn dầu hay dẫn khí… Cần gia công khi các ống thép có đường kính ở trên không đủ dài. Trong quá trình sản xuất thông thường các loại ống thép chỉ có chiều dài khoảng 6 m. Bởi nó…

Xem thêm