Thông tin thị trường thép

Việt Nam hoãn điều tra cho CRC Trung Quốc

Theo báo cáo, Bộ Công Thương Việt Nam đã hoãn điều tra cho cuộn cán nguội nhập khẩu (CRC) từ Trung Quốc, và Cơ quan giải quyết Thương mại đã quyết định tiến hành điều tra từ ngày 3/ 9, trong 30 ngày.

Lý do hoãn điều tra là để hy vọng rằng việc phân loại sản phẩm đủ chính xác và sau đó tiến hành điều tra bán phá giá chính xác.

Mã sản phẩm của cuộc khảo sát chủ yếu là cuộn và tấm cán nguội thép carbon được sản xuất tại Trung Quốc. Các mã sản phẩm này bao gồm 7209.15.00, 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.25.00, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90,90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29. 30, 7211.29.90 and 7225.50.90.

Nguồn tin: Satthep.net

Bài viết liên quan

Để lại bình luận