Thông tin thị trường thép

Việt Nam xem xét rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với SP phôi thép, thép dài NK

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm (SP) phôi thép và thép dài nhập khẩu (NK).

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết liên quan đến Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (SG04), ngày 6/8, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo qui định.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc rà soát cuối kì.

Nội dung thẩm định gồm xác định dấu hiệu gia tăng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, thông tin về tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó thẩm định thông tin về điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng. Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa tương tự, hàng hoá cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam cung cấp các thông tin thông tin về doanh nghiệp, công suất thiết kế và sản lượng của phôi thép và thép dài trong các năm: 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng thời cung cấp ý kiến của doanh nghiệp về vụ việc và bất kì tài liệu, chứng cứ nào kháđoanhoanh nghiệp cho rằng liên quan đến vụ việc. Thời hạn cung cấp các thông tin là ngày 15/8/2019.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu. Ảnh: Bộ Công thương.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (SG04).

Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 22/3/2016 đên 21/3/2020 (nếu không gia hạn).

Ngày 31/5/2019, Cục Phòng vệ thương mại đã đăng thông báo công khai về việc đề nghị các doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kì biện pháp nộp Hồ sơ.

Ngày 1/7, các nhà sản xuất trong nước đã có Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài (ER01.SG04).

Bên yêu cầu gồm 4 công ty: Công ty CP Thép Hoà Phát Hải Dương, Công ty CP Thép Miền Nam, Công ty CP Thép Thủ Đức và Công ty CP Thép Biên Hoà.

Ngày 10/7, Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Bên yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ theo qui định.

Ngày 22/7, Bên yêu cầu đã nộp thông tin bổ sung theo yêu cầu.

Ngày 6/8, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo qui định.

Nguồn tin: Vietnambiz

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận