Thông tin thị trường thép

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự 

       Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Trần Thanh Danh đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối các sản phẩm thép trong nước và nhập khẩu.
        Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi Công ty nói chung và của Thanh Danh nói riêng. Chính vì vây, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Thanh Danh luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.
        Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của Thanh Danh trong giai đoạn hiện nay bao gồm các nội dung sau:
        1.Chính sách Tuyển dụng:
         Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn.
         Nguyên tắc của chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan.
         Đối tượng và tiêu chí tuyển dụng được xây dựng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
         2. Chính sách Đào tạo:
         Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của Thanh Danh với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.
         Tất cả nhân viên Thanh Danh đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Thanh Danh cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên.
         3. Chính sách Thăng tiến và phát triển nghề nghiệp:
         Tại Thanh Danh, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể.
          Kế hoạch đánh giá năng lực và công việc định kỳ, nhằm đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Đồng thời là cơ sở nhằm bố trí nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Thanh Danh.
          Tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý là chủ trương hàng đầu tại Thanh Danh, thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo với những thành viên đã gắn bó và cống hiến vào sự phát triển của Công ty.
          4. Chính sách Phúc lợi và đãi ngộ:
          4.1 Chính sách đãi ngộ: Chính sách đãi ngộ lao động luôn được Thanh Danh liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu, duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
           Vì vậy chế độ tiền lương tại Thanh Danh được trả theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên và tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Bên cạnh chính sách tiền lương và phụ cấp, Thanh Danh còn áp dụng chính sách thưởng nhằm động viên, khuyến khích nhân viên nỗ lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công tác.
           4.2 Chính sách phúc lợi: Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của Thanh Danh đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam. Ngoài ra cán bộ nhân viên của Công ty còn được nhận các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty, được điều chỉnh hàng năm.
           5. Môi trường – điều kiện làm việc:
           Thanh Danh luôn quan tâm duy trì môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh. Các hoạt động thường xuyên được tổ chức như thể thao, văn nghệ, tổ chức chúc mừng sinh nhật cho CBCNV, ngày Hội gia đình, các hoạt động vì cộng đồng… nhằm tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, thân thiện giữa các thành viên.
           Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên Thanh Danh luôn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với các Công ty  đối tác khách hàng. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của Thanh Danh nói riêng và trong nền kinh tế của cả nước và thế giới nói chung.
            6. Chính sách thu hút nhân tài:
           Thanh Danh có chính sách, thưởng đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân CBCNV lâu dài, thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm cho Công ty.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận